Coral 10" - Audio Vandal

Отиване към съдържанието

Coral 10"

Ремонт на говорители
Все по-често можеш да видиш стари колони, но рядко ще ти оставят за ремонт такъв Coral.
Този говорител е изключително рядък, а интересното при него, е че силата на високата (пищялка) се регулира с реостат.
Пренавиване на звуковата бобина
Пренавиване на звуковата бобина
Пренавиване на звуковата бобина
Назад към съдържанието